Podstawowa stawka VAT jest ogólną stawką stosowaną do większości towarów i usług, natomiast stawki obniżone są niższymi stawkami stosowanymi do określonych towarów lub usług, takich jak żywność, leki i transport publiczny. Niektóre pozycje mogą być całkowicie zwolnione z podatku VAT.