Próg VAT to limit obrotów ustalony przez każdy kraj europejski, powyżej którego przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT i naliczać VAT od swojej sprzedaży. Małe przedsiębiorstwa o obrotach poniżej progu nie mają obowiązku naliczania podatku VAT, co może korzystnie wpłynąć na ich konkurencyjność. W Niemczech limit ten ustalony jest na poziomie 22.000 euro obrotu.