Tak, stawki VAT różnią się w poszczególnych krajach europejskich, przy czym każdy kraj ustala swoją stawkę podstawową, stawki obniżone i zwolnienia. Standardowe stawki wynoszą zazwyczaj od 17% do 27%, a obniżone stawki dotyczą określonych towarów i usług. Sprawdź tę listę, aby poznać aktualne stawki w całej Europie.