W przypadku importu, podatek VAT jest naliczany w miejscu wjazdu do UE według tej samej stawki co w kraju przeznaczenia. W przypadku eksportu, towary są zasadniczo zwolnione z podatku VAT, gdy są sprzedawane klientom spoza UE, ale przedsiębiorstwa mogą nadal być zmuszone do rozliczania podatku VAT od usług powiązanych, takich jak transport.