Tak, możesz, ale pamiętaj, że niektóre dziedziny mogą wymagać specjalnych licencji lub stopni naukowych od dyrektora firmy. Przed złożeniem dokumentów formacyjnych u notariusza pokierujemy i omówimy to z Państwem.