TVA este o taxă pe consum aplicată bunurilor și serviciilor în țările europene. Acesta este perceput în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare, de la producție până la punctul de vânzare. Întreprinderile colectează TVA de la clienții lor și o plătesc guvernului, recuperând în același timp TVA-ul pentru achizițiile lor.